Go to content
Go to language menu
Go to main menu

Content

NEMZETKÖZI ÜZLETI ÉS KERESKEDELMI JOG

 • Szervezetek alapítása az Egyesült Államokban európai és ázsiai befektetők számára, mely tevékenység magában foglalja többek között gazdasági társaságok, egyesülések alapítását, megállapodások létrehozását a tagok egymás közötti, valamint harmadik személyekkel fennálló viszonyában, valamint a vonatkozó szabályozással való összhang megteremtését.
 • Terjesztési (disztribució), ügynöki, valamint kockázategyesítési-, megosztási megállapodások (Közös vállalkozások). Egyesült Államokbeli társaságok európai cégalapításai. Tengerentúli tanácsadás a felelős irodától.
 • Kereskedelmi megállapodások. Export és import szabályoknak megfelelés. Tisztességtelen kereskedelmi kikötésekkel kapcsolatos kérdések.
 • Multinacionális ügyletekkel és kockázati tőkeügyletekkel kapcsolatos megállapodások.
 • Ingatlanok megszerzése, értékesítése. Az összes irat elkészítésén és áttekintésén túl az iroda fel van készülve a külföldi befektető további támogatására a megfelelő Egyesült Államokbeli kapcsolat, valamint a befektetés konkrét tárgyának felkutatásában.
 • Nemzetközi jogi viták rendezése, ideértve mindenekelőtt tulajdonjogi vitákkal, követelésérvényesítéssel, nemzetközi eljárási problémákkal, peres valamint választottbírósági eljárásokkal kapcsolatos kérdéseket. A teljeskörű peres képviselet biztosítása érdekében az iroda számos, peres ügyekre szakosodott szakemberrel dolgozik közeli kapcsolatban.
 • Az irodában a következő nyelveken kommunikálunk: angol, francia, német, magyar, lengyel, orosz és spanyol.

EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÜZLETI- ÉS KERESKEDELMI JOG

 • kaliforniai cégek, korlátolt felelősségü társaságok alapitása, általános együttmüködések elősegitése. Részvényesi- és müködési megállapodások
 • üzleti tanácsadás és üzeti megállapodások a menedzsment számára, vezetői kompenzáció és alkalmazotti munkakakapcsolatok jogi keretbe foglalása
 • üzleti célú ingatlanvásárlási illetve bérleti szerződések illetve ezekkel kapcsolatos tárgyalások
 • finanszirozási és kockázati tőkével kapcsolatos megállapodások
 • civil, társadalmi és non profit szervezetek
 • üzleti tartozásokhoz kapcsolódó jogi tevékenység

BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNY

 • A következő rövidtávú vízumok felterjesztése és kérvénye: látogatói vízumok üzleti ügyben és üdülésre utazóknak, munkavállalói vízum hivatásos és szakképzett munkavállalóknak, gyakornokoknak, a médiát képviselőknek, csere program látogatóinak, cégen belüli kiküldötteknek, diákoknak, különleges képességekkel rendelkező külföldi állampolgároknak, atlétáknak, előadó muvészek és kereskedőknek, befektetőknek.
 • Státusz váltás: nem bevándorló státuszból- bevándorló státusz (állandó lakos)
 • Állandó tartózkodás (zöld kártya) kérvény konzultációja és ügyintézése. Ez magában foglalja az alábbi vízumokat: munkáltató-által bevándorlási vízum, bevándorlási vízum külföldi vállalkozóknak, család egyesítésen alapuló bevándorlási vízum, zöldkártya lottó

MÉDIAJOG

 • Produkciós tanácsadási szolgáltatások a filmkészítés minden szakaszában. Irodalom megszerzés, kiszerelés, kifejlesztés, finanszírozás és produkciós megállapodások.
 • Nemzetközi koprodukciós és finanszírozási megállapodások.
 • Egyesült Államokbeli és nemzetközi terjesztési (disztribució) megállapodások (Közös vállalkozások)
 • Írók, rendezők, színészek, rajzfilmkészítők és zenészek képviselete opciós és kiadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyekben, ügynöki és menedzseri szerződések létrehozásában. Fizetéssel, profitrészesedéssel, hitelekkel kapcsolatos tárgyalások intézése filmes, televíziós és hangfelvétel produkciók ügyében.
 • Tanácsadás mindennemű on-line és off-line multimédiás termék (pl. CD-ROM, weboldal), munkaügyi és licensz megállapodás tekintetében.
 • Vitás/peres képviselet
  o terjesztési költségek követelése a jogtulajdonosok / producerek által
  o a művészek szellemi alkotáshoz való jogainak megsértése
  o a szerződéses kötelezettségek teljesítésének kikényszerítés

HAGYATÉKI ELJÁRÁS és “TRUST”-TAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

 • Teljes hagyatéki eljárás, hagyatéki összvagyonnal kapcsolatos ügyvédi szolgáltatások
 • “Trust” végrehajtók (“Trustee”-k) tanácsadása
 • Törvényileg meghatározott “kis-örökségek” adminisztrációja
 • Nem-hagyatéki tárgyalással szerzett örökség átírása
 • Hagyatéki végrehajtók, “Trustee”-k, valamint örökösök és haszonélvezők képviselete

HAGYATÉK-TERVEZÉS

 • végrendeletek elkészítése /szóbeli és írásbeli?
 • tanácsadás és segítés a már létező (törvény erejénél fogva?), vagy a végrendeletileg létesített gyámsági vagyon tekintetében
 • házastársi öröklés
 • visszavonható és visszavonhatatlan hagyaték
 • jótékonysági hagyaték
 • ügyvédi/képviseleti meghatalmazások
 • egészséggondozási-előleg szabályok

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK JOGA

 • Műgyűjtők és eladók képviselete, mind borászatok mind kortárs festőművészek tekintetében. Hitelesítési, kiállítási, nyilvánosságra hozatali, eladási és vételi ügyletek bonyolítása.
 • Festők, tervezők,
 • Írók és forgatókönyvírók és grafikusok

PERESKEDÉS-EGYEZTETő ELJÁRÁS-KÖZVETÍTÉS

 • Teljes körŰ jogi képviselet vitás ügyekben határozathozatal a jogi rendszeren keresztül vagy alternatívák szerint bírósági eljárás - egyeztető eljárás és közvetítés.
 • Összetett és egyszerŰ pereskedési jogi szolgálat, határozathozatal a következő területeken: hazai és nemzetközi üzleti peres ügyek, munka és munkahelyi esetek, film, zene és új média viták.
 • Kereskedelmi adósságokban határozathozatal üzleti vagy egyéni vonatkozásban. Jogi tanácsadás kereskedelmi hitelügynökségeknek Kalifornián belül és számos európai ország cégeinek a meg nem oldott adós vitáikban az Egyesült Államok nyugati partvidékén.

NEMZETKÖZI JOGI KÉPVISELETI TÁMOGATÁS

 • Más ügyvédi irodák - amerikai és európai irodák egyaránt - ajánlása vagy megbízása alapján, peres vagy jogügyleti képviseleti szolgáltatások európai bíróságok és kormányzati intézmények előtt, európai tanácsadók koordinálása, alkalmazkodva az Európai Únió és tagállamainak jogi és eljárási szabályozásához.
 • Európai jogi dokumentumok feldolgozása és értelmezése a teljeskörű nyelvi szabatosság biztosításával.

Irodánk szívesen áll a jövőben az Ön és ügyfeleinek szolgálatára.

FaLang translation system by Faboba